I dag finns det vetenskaplig dokumentation kring att massagebehandlingar leder till ökad produktion av oxytocin, som gör att kroppen har lättare att slappna av. Massagen kan även stimulera produktionen av endorfin, vilket är kroppens eget morfin, vilket kan vara förklaringen till att många upplever smärtlindring och välbefinnande efter massage. Sömnen blir också oftast bättre när man känner sig avspänd.

Låt mig hjälpa din ömma kropp